İDM - İlaç Dağıtım Merkezi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak Platin Tower İş Merkezi 7/D Çankaya ANKARA +90 312 444 59 61

 

Önceliğimiz insan sağlığını korumak ve yaşam kalitesini iyileştirmektir.
İlacınız, Sağlığınız ve Umudunuz için çalışıyoruz.
Bireyin sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz...

TEMEL İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

iDM İlaç dağıtım merkezinde Yeni pozisyonlar için bünyemizdeki değerli insan kaynağını değerlendirmek, Personel alımında en uygun adayı sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak değerlendirmek. Adayları, eşit fırsatlar sunmaya yönelik şeffaf süreçlerle seçmek, İş emniyeti ve işçi sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve bu ortamın devamlılığını sağlamak, Çalışanlarımızın gelişmelerine, yüksek performansla çalışmalarına ve kariyerlerinde yükselmelerine olanak sağlayacak sistemler kurmak ve işletmek, Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak, iş etkinliğini ve çalışma verimini yükseltici düzenlemeler yapmak, Yüksek performans gösteren çalışanlarımızı, olanaklar ölçüsünde takdir etmek ve ödüllendirmek.

İNSAN KAYNAKLARININ MİSYONU

İlaç sektöründe faaliyet gösteren bir kuruluş olan İDM, çalışanlarının bireysel ve profesyonel gelişimlerini tamamlamaları için her türlü fırsatı yaratır. İnsan Kaynakları'nın misyonu, İDM' nin ilaç sektörü alanında üstün nitelikli çalışanlar için en çok tercih edilen şirket olmasını sağlamaktır.

İNSAN KAYNAKLARININ VİZYONU

Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak, şirketimizin sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak; hasta odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, daima kazanmayı hedefleyen şirketimizin yüksek nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip; potansiyellerini ortaya çıkarıp, sürekli üstün performans göstermelerini sağlayarak, sağlık sektöründe en çok tercih edilen şirket olmak ve bu konumu korumaktır.

İNSAN KAYNAKLARI FONKSİYONLARI

İşe alım sürecinde başvurular internet aracılığı ile toplanır. Başvurular yine aynı yolla cevaplandırılır. İK tarafından yapılan ilk değerlendirme sonucunda uygun adaylar belirlenir ve başvuru sahibi görüşmeye davet edilir.

 


TEMEL İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
 • Yeni pozisyonlar için bünyemizdeki değerli insan kaynağını değerlendirmek,
 • Personel alımında en uygun adayı sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak değerlendirmek.
 • Adayları, eşit fırsatlar sunmaya yönelik şeffaf süreçlerle seçmek,
 • İş emniyeti ve işçi sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve bu ortamın devamlılığını sağlamak,
 • Çalışanlarımızın gelişmelerine, yüksek performansla çalışmalarına ve kariyerlerinde yükselmelerine olanak sağlayacak sistemler kurmak ve işletmek,
 • Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
 • Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak, iş etkinliğini ve çalışma verimini yükseltici düzenlemeler yapmak,
 • Yüksek performans gösteren çalışanlarımızı, olanaklar ölçüsünde takdir etmek ve ödüllendirmek

İNSAN KAYNAKLARININ MİSYONU

 • İlaç sektöründe faaliyet gösteren bir kuruluş olan İDM, çalışanlarının bireysel ve profesyonel gelişimlerini tamamlamaları için her türlü fırsatı yaratır. İnsan Kaynakları'nın misyonu, İDM' nin ilaç sektörü alanında üstün nitelikli çalışanlar için en çok tercih edilen şirket olmasını sağlamaktır.

İNSAN KAYNAKLARININ VİZYONU

 • Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak, şirketimizin sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak; hasta odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, daima kazanmayı hedefleyen şirketimizin yüksek nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip; potansiyellerini ortaya çıkarıp, sürekli üstün performans göstermelerini sağlayarak, sağlık sektöründe en çok tercih edilen şirket olmak ve bu konumu korumaktır.

İNSAN KAYNAKLARI FONKSİYONLARI

İşe Alım / Seçme ve Yerleştirme

 • İDM’ de işe alım, şirketin kurum kültürüne uygun, sürekli gelişim ilkesine inanan, vizyonu kurumun hedefleriyle örtüşen kişilerin açık pozisyonlarda değerlendirilmesi amacıyla, ihtiyaç durumunda yapılır.
 • İşe alım sürecinde başvurular internet aracılığı ile toplanır. Başvurular yine aynı yolla cevaplandırılır. İK tarafından yapılan ilk değerlendirme sonucunda uygun adaylar belirlenir ve başvuru sahibi görüşmeye davet edilir.
 • İnsan Kaynakları Bölümü ve ilgili bölümün yöneticileri tarafından sürdürülen, yetkinlik tabanlı mülakatlarda başarılı olan aday için süreç, İK teklifi ve giriş işlemlerinin tamamlanması ile sona erer.

Eğitim ve Geliştirme

 • Çalışanların sürekli gelişimini ve potansiyellerini geliştirmeleri için ortam ve fırsat yaratmak,
 • Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,
 • Nitelikli, başarılı, küresel bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek,

İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur.